dimecres, 15 d’octubre de 2014

Institut històric

L'institut Joan Ramis . Ramis va ser reconegut com a centre educatiu de caràcter històric amb l'aprovació d'una Proposició No de llei (PNL) el 19 de març de 2010, en el Parlament Balear. Abans, el 24 de març de 2009 es va aprovar en el Congrés dels diputats de l'Estat espanyol una Proposició no de llei relativa a la protecció del patrimoni educatiu. La PNL reconeix l'interès i la importància del llegat històric en documentació, llibres i material educatiu.

D'acord amb aquesta PNL, es reconeix el llegat històric de l'Institut Joan Ramis i Ramis i un fet diferencial del centre, el ser dipositari del fons històric. El Parlament de les illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a impulsar un pla d'actuació específic per recuperar, protegir, posar en valor i divulgar el patrimoni educatiu d'aquest centre que prevegi recursos tant econòmics com humans.

El Parlament de les illes Balears insta la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a preveure en l'ampliació de l'edifici de l'Institut Joan Ramis i Ramis llocs adients per dipositar de manera ordenada i en condicions idònies de conservació preventiva el seu fons històric.

En haver aconseguit el museu i l'ampliació, el fons històric de l'institut es podrà posar a disposició de la visita, consulta i investigació per part de la ciutadania. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada